It is currently 07 Jun 2020, 05:07

De Afghaanse oorlog,het Russische Vietnam.

Moderator: Francesco Baracca

De Afghaanse oorlog,het Russische Vietnam.

Postby Tornado » 31 Oct 2009, 17:09

In 1978 bewerkstelligde de USSR de installatie van een marionettenregering in Afghanistan.Dat leidde tot een burgeroorlog waarin een al overbelaste USSR hopeloos verstrikt raakte.

Op 27 april 1978 werd president Sardar Mohammed Daud afgezet tijdens een coup van de Communistische PDPA (People's Democratic Party of Afghanistan).Zijn plaats werd ingenomen door Mohammed Taraki,met Babrak Karmal als vice-voorzitter van de PDPA en Hafizullah Amin als vice-premier en minister van buitenlandse zaken.Dankzij het Verdrag van Vriendschap en Samenwerking dat in 1978 met de USSR was gesloten,ontving Afghanistan veel militaire en economische steun.Medio januari waren er meer dan 3000 civiele en militaire sovjet-adviseurs in het land.In de maand die volgde,werd de minimale Amerikaanse invloed op de staatszaken in Afghanistan in bloed gesmoord toen de Amerikaanse ambassadeur Adolph Dubs werd ontvoerd en vermoord.Zonder Amerikaanse inmenging kon de USSR de 'assistentie' aan zijn bergachtige buurman gemakkelijk opvoeren.

Russisch verzet.
De nauwe banden die het nieuwe regime met de 'goddeloze' Sovjet-Unie onderhield,veroorzaakte grote spanningen in de traditioneel conservatieve en sterk islamitische samenleving.In maart sloeg de vlam in de pan in de West-Afghaanse stad Herat.Russische adviseurs in de stad werden aangevallen.Twintig van hen werden gedood,evenals honderden sympathisanten.Moskou werd steeds ongeruster over het tumult in zijn centraal-Aziatische protégé,en op 17 maart besloot het Politburo voor het eerst om troepen te zenden om de rebellen tegen de PDPA klein te krijgen.De 5e Garde Gemotoriseerde Tirailleursdivisie (5GMRD) trok vanuit Kushka aan de huidige grens met Turkmenistan over de hoofdweg naar Herat naar de grens.Intussen trok ook de 108e Gemotoriseerde Tirailleursdivisie (108MRD) naar de grens.De CIA interpreteerde dat als militaire oefeningen.De dienst volgde de gebeurtenissen in en rond Afghanistan,maar voorzag niet dat de Russen daadwerkelijk wilden binnenvallen.Wel voorspelden ze een negatieve uitkomst van een eventuele invasie.De CIA zou volledig gelijk krijgen.
In de zomer van 1979 verloor de Afghaanse regering meer en meer de greep op het land.In het oosten,noordoosten en rond de hoofdstad namen de opstanden toe.Het Afghaanse nationale leger (ANA) zag geen kans om de opstand de kop in te drukken.In juni 1979 schatte de Amerikaanse ambassade in Kabul dat de Afghaanse regering nog maar de helft van het land in handen had.Op 29 juli autoriseerde Joeri Andropov,het toenmalige hoofd van de KGB,de zending van bijzondere Spetsnaz-eenheden naar de vliegbasis Bagram ten noorden van Kabul.Een speciaal KGB-detachement werd naar Kabul gestuurd 'voor de verdediging van de Sovjet-ambassade'.Aldus begon een proces van infiltratie met verscheidene gevechtsformaties van bataljonssterkte en Spetsnaz-eenheden.
Op 7 juli arriveerden Russische troepen te Bagram,vermond als vliegtuigtechnici.Het gezag van de regering Taraki brokkelde dagelijks af en de regering beheerste naar schatting nog slechts 25 procent van het land.Op 5 augustus brak muiterij uit in het leger en een konvooi tanks en pantservoertuigen trok op naar Kabul.De rebellie werd echter de kop in gedrukt door loyale troepen.Tegen eind augustus had de 5GMRD eenheden op en spoorwegemplacement nabij zijn basis geïnstalleerd en voerde de 105e Garde-Luchtlandingsdivisie (105GAD) de intensiteit van de oefeningen op.
Op 14 september adviseerde Amin de ministers van Binnenlandse Zaken,Communicatie en Stamaangelegenheden en ook het hoofd van de inlichtingendienst naar huis te sturen.Er werden schoten rond het presdentiële paleois gehoord en op 16 september viel Amin Taraki openlijk af.Via Radio Afghanistan maakte Amin bekend dat Takari had gevraagd om ontheven te worden van zijn overheidstaken 'vanwege zijn slechte gezondheid en lichamelijke onvermogen'.Het Kremlin vertrouwde Amin niet; Hij was te ongrijpbaar naar de smaak van het Politburo.De 105GAD ging met een konvooi op pad in Kizyl Aryat ten westen van Kushka.De 58MRD werd ten dele gemobiliseerd.In Transkaukasus en Odessa maakten de 104e en 98e Luchtlandingsdivisie zich klaar om te worden uitgezonden.
Taraki werd op 9 oktober vermoord,en daarmee was Amins coup voltooid.Een week eerder was een infanteriedivisie van de ANA te Rishkor ten zuidwesten van Kabul aan het muiten geslagen en had een aanval op Kabul uitgevoerd.Die was afgeslagen door het ANA.De Russische eenheden die begin augustus volledig paraat waren geweest,hadden zich begin oktober in hun kazernesteruggetrokken,maar de rest was van korte duur.Na de muiterij te Rishkor werden de 5GMRD,108MRD en 58MRD onmiddellijk het veld ingestuurd voor extra training.
Eind november landden Russische militaire toestellen op de luchthaven van Kabul,zetten Spetsnaz-troepen en materieel af en vertrokken gehaast.Op 8 december werd de Russische aanwezigheid te Bagram versterkt met een tweede luchtlandingsbataljon.Een week later verlieten de 5GMRD en de 108MRD hun bases.Op de vliegbasis Kokaty in het militaire district Turkestan werd een armada aan transportvliegtuigen opgemerkt.Andere vliegbases in de regio vielen ook op door de verhoogde activiteit van ondermeer jagersaanvalsvliegtuigen en middelzware bommenwerpers.


Image
- APC van het Rode Leger rijdt over een weg in Afghanistan tijdens de oorlog. -

Aanslag.
Twee dagen later weerklonken opnieuw schoten bij het presidentiële paleis tijdens een verijdelde aanslag op Amin.Op aandringen van de Russen verhuisde hij naar het voormalige koninklijke paleis,dat aan de zuidoostelijke kant van de stad lag en beter te beschermen zou zijn.De werkelijke reden voor het advies was echter dat het gemakkelijker te beschieten was.Op 19 december trok de 5MRD op naar de Afghaanse grens en bereidden sovjettroepen in Afghanistan de consolidatie voor van de belangrijke Salang bergpas,die de Russisch-Afghaanse grens met Kabul verbond.De verplaatsing per vliegtuig van Russische troepen van de 104 en 105AD's naar bases in het district Turkestan nam toe op 24 en 25december.Andere vluchten gingen naan Shindand en Kandahar.
Om 13.00 uur werd president Amin ziek na het eten van een vergiftigde lunch,en verscheidene hooggeplaatste overheidsfunctionarissen op een receptie die door de Russen in het Intercontinental Hotel werd gegeven,werden gearresteerd.Om 18.30 uur deed zich een explosie voor in het centrale communicatieknooppunt in Kabul,waardoor het telefoonsysteem uitviel.Vijftig minuten later namen troepen van de KGB het koninklijk paleis onder vuur.Elders in de stad legden Russische troepen die arriveerden vanaf de luchthaven van Kabul,contact met rebellerende elementen van het ANA en rukten op naar de hoofdkwartieren van de Pul-e Charki,Qargha en Rishkor ANA divisies,het politiehoofdbureau,het ministerie van Binnelandse Zaken en de TV- en radiostations.Ze schakelden alle installaties uit die verzet konden bieden.De tegenstand van de lijfwachten van Amin en loyale elementen van het ANA,waaronder de paleiswachten van de Rishkor divisie,was heldhaftig,maar de Russen overweldigden ze met verlammend gas.De Russen trokken het paleis binnen met de instructie dat niemand in leven mocht blijven.Amin was ten tijde van de aanval bij bewustzijn gekomen,maar de Russen hadden de volgende ochtend zijn doorzeefde lichaam in handen.Alle 1800 soldaten en lijfwachten die het paleis verdedigden,werden tot de laatste man uitgemoord.
De Russische invasie was een succes geworden.Het Politburo meende dat de Russische aanwezigheid in Afghanistan niet lang zou duren.Hun militaire staatsgreep was dankzij het verrassingselement geslaagd,maar zou leiden tot een oorlog die een al zieke en wankeende Sovjet-Unie de genadeslag zou geven.


Image
Mujahedinguerilla's in een schuilplaats in of nabij Mazar-i-Sharif in noordeijk Afghanistan.Een van de populairste wapens was de Russische RPG-7 raketgelanceerde granaat.
User avatar
Tornado
Soldaat
Soldaat
 
Posts: 11
Joined: 09.2009
Gender: None specified

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron