It is currently 07 Jun 2020, 04:59

Collaboratie in bezet Frankrijk.

Moderators: Baracchini, Francesco Baracca

Collaboratie in bezet Frankrijk.

Postby Francesco Baracca » 07 Oct 2009, 22:11

Met de term "coolaborationnistes" duidt men in Frankrijk de bewonderaars van het fascisme of het nazisme aan die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog volledig ideologisch met het Derde Rijk identificeerden.De Franse "collabos" streefden ernaar een regime te vestigen dat als twee druppels water geleek op dit van nazi-Duitsland.Dit impliceerde de verwerping van het kapitalisme en de democratie,de strijd tegen het bolsjevisme,een virulent anti-semitisme en de installatie van een autoritair regime.
In tegenstelling tot het bewind in Vichy collaboreerden deze fascisten uit overtuiging,niet uit opportunisme of omdat de omstandigheden dit vereisten.Ze hekelden de terughoudendheid van het regime Pétain inzake ideologische kwesties en vestigden zich vooral in Parijs waar ze probeerden in de gunst te komen van de Duitse ambassadeur en Hitlers vertrouweling,Otto Abetz.
Het Franse fascisme verenigde personaliteiten van diverse strekkingen.We vinden er zowel de vooroorlogse dirigenten van de extreem-rechtse Franse Liga als een deel van de royalisten terug.Maar ook in extreem-linkse kringen vond het fascisme een voedingsbron.
Zo stichtte Marcel Déat in 1941 de "Rassemblement National Populaire" (RNP).Deze oud-socialist zag in de nationaal-socialistische ordewoorden "gezag" en "orde" de instrumenten om de idealen van het socialisme te verwezenlijken.Zoals alle fascistische bewegingen in Europa recruteerde het RNP vooral in de middenklasse van kleine zelfstandigen,bedienden en arbeiders.Vanaf 1940 stak Déat al zijn energie in de vorming van een eenheidspartij naar het Duits-Italiaans voorbeeld.Dit leidde niet alleen tot conflicten met Vichy,maar ook tot onderlinge vijandschap tussen de fascistische groeperingen.
De "Parti Populaire Français" (PPF) werd in 1936 opgericht door de oud-communist Jacues Doriot.Deze partij kon voor de oorlog op weinig steun rekenen,maar telde tijdens de bezetting enkele duizenden aanhangers,zelfs vertegenwoordigers uit de hoge industriële en financiële kringen.Doriot liet zich doorgaan voor een "man van Pétain",maar hoopte net zoals Déat met Duitse steun aan het hoofd te staan van een fascistische eenheidspartij.Om het RNP de loef af te steken zocht Doriot vooral steun bij de Gestapo en de SS.Het "Francisme" van Marcel Bucard vormde een derde collaboratiebeweging.
Na de Duitse inval in de Sovjet-Unie richtten de leiders van de collaboratiepartijen,net zoals in België; een Légion des Volontaires Français (LVF) op.Alhoewel Pétain verklaarde dat deze "Légionnaires" voor hem "des Français numéro un" waren,stelde Vichy zich toch zeer terughoudend op ten aanzien van het LVF.Déat en Doriot sloofden zich uit om in de gunst van de Duitsers te komen.Net zoals Degrelle trok Doriot als luitenant naar het Oostfront,maar kort na het eerste gevecht beëindigde hij reeds zijn "glorierijke campagne".Na Stalingrad werden de Franse vrijwilligers onmiddellijk opgenomen in de Waffen-SS.
De invloed van deze fascistische partijen op de Franse burgers was vrijwel nihil.Het aantal aanhangers bedroeg minder dan 1% van de Franse bevolking.
Ook na de volledige bezetting van Frankrijk in november 1942 slaagden Doriot en Déat er niet in enige macht te verwerven.Laval had hen immers het gras onder de voeten weggemaaid door zelf de fascistische toer op te gaan.
NEC JACTANTIA NEC METU ("zonder woorden, zonder vrees")

Avatar: Francesco Baracca, Italiaanse aas uit Wereldoorlog I

2013:Canadian Citizen’s Memorial Campaign in Sicily.
User avatar
Francesco Baracca
Generaal
Generaal
 
Posts: 254
Joined: 09.2009
Location: Laarne
Gender: Male

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron